Senjoreille suunnattu

VIRIKEKERHO

EI KOKOONNU TOISTAISEKSI.

ILMOITAMME,
JOS TILANTEESEEN TULEE MUUTOSTA.

Villalan kyläyhdistys