Senjoreille suunnattu

VIRIKEKERHO
jatkuu entisellä Villalan koululla

12.9.2019 alkaen

torstaisin klo 11.30

Tervetuloa myös uudet kävijät!

Ilmoita tulostasi Leenalle viimeistään 

keskiviikkona klo 11 mennessä
puh. 044 746 6033.