Villalan kyläyhdistys ry.

Anneli Makkonen
Hirvolanvaarantie 1
58350 VILLALA

VUOSIKERTOMUS 2017

Hallitus Puheenjohtaja Anneli Makkonen
Jäsenet Varajäsenet
Varapj Jarmo Rahunen Tero Karjalainen
Sihteeri Anne Koskinen
Rahastonhoitaja Virve Haajanen

Jäsen                 Vara
Arja Molarius        Sinikka Punnonen
Taru Westerhoff   Virve Haajanen
Teijo Jalkanen      Vesa Hirvonen
Esa Suomalainen   Mirja Varonen
Kyösti Vermonen   Anne Koskinen.

Hallituksen kokoukset
Kyläyhdistyksen hallitus kokoontui 15 kertaa:
12.1., 2.2., 23.2., 23.3., 4.4., 27.4., 25.5., 8.6., 29.6., 3.8., 24.8., 5.10., 23.10., 2.11., 16.11.
Vuosikokoukset pidettiin 23.3. ja 16.11.2017.

Tulot

Paritalon vuokrat, venekoppien vuokrat, kumppanuussopimukset, aluejohtokunnan avustukset, yhteistyökumppaneiden avustukset, tapahtumat ja kesäasukkaiden jätesäiliön avainmyyntitulot.

Menot

Paritalokiinteistö, hankkeet, työntekijä, tapahtumat, kerhot sekä kyläyhdistyksen hallinto.

Toiminta vuonna 2017

Tapahtumat

Laskiaista vietettiin Molariuksen mäessä ja koulun ympäristössä mäkeä laskien, hiihtäen ja luistellen ti 28.2.2017 klo 17-20. Laavulla oli tarjolla makkaraa, kahvia ja mehua.

K-kauppa Molariusta vinosti vastapäätä olevaan peltoon istutettiin auringonkukantaimia, joita syksyllä kyläläiset halutessaan saivat poimia.

Avoimet kylät -päivänä 10.6.2017 oli teemana ”Kyläturvallisuus”. Päivä toteutettiin yhteistyössä Kesälahden paloaseman kanssa.

Juhannuskokko poltettiin Kevätösniemessä 23.6.2017. Lisäksi keitettiin kahvit, paistettiin makkaraa, maissia ja lettuja.

Perinteistä kesätapahtumaa vietettiin kyläkaupan pihassa lauantaina 8.7.2017. Kyläyhdistys tarjosi kahvit. Paikalla oli myös myyntipöytiä ja pienimuotoista ohjelmaa. Lopuksi kokoonnuttiin kyläkoulun pihaan katsomaan teatteriesitystä.

Jouluruokailu oli 15.12.2017. Kyläyhdistys maksoi tarvikkeet. Työt tehtiin talkoilla.

Paritalokiinteistö

Paritalolle nimettiin ns. isännöitsijä, joka on Siewert Westerhoff. Ongelmien ilmaantuessa hän pyrkii etsimään niille ratkaisun.

Paritalon kattoremonttiin haettiin Kiteen kaupungin kyläavustuksista rakentamisavustusta. Avustusta saatiin tarvikkeisiin ja työt tehtiin lokakuun alussa talkoilla.

B 1 –huoneisto vuokrattiin Jaana ja Hannu Kraftille 1.6.2017 alkaen.

Kerhotoiminta

Lasten ja nuorten liikuntakerhoa kevät kaudelle piti Eveliina Vermonen ja Katri Molarius. Syksyllä kerho-ohjaajina toimivat Eveliina (muutamia kertoja) ja siitä jatkoivat Katri ja Hannu Kraft. Tuuraajina tarvittaessa toimivat Rahusen Jarmo ja Jalkasen Teijo. Kerhot – isojen ja pienten- toimivat aktiivisesti tiistai-iltaisin niin kevät- kuin syyskaudella. Kesällä heinäkuussa toteutettiin vielä viitenä maanantaina kesäliikuntakerho, jota veti Hannu Kraft.

Virikekerho jatkoi vanhoja perinteitä ja kokoontui aina perjantaisin Leenan valmistaman luonaan äärelle.

Kylän markkinointi

Markkinoinnista on huolehtinut ajan tasalla olevat nettisivut, Facebook, paikallislehtien jutut ja positiivinen tekemisen asenne.

Kevätösniemi

Kevätösniemen siivoustalkoot pidettiin toukokuussa. Ohjelmassa oli haravointia ja polttopuun tekoa.

Kevätösniemen kunnostus – hanke jatkui. Punnosen Sinikka suunnitteli ja piirsi rantaan tulevan uimakopin. Grillikatoksen läheisyyteen tehtiin uusi pöytä tuoleineen. Laitureita kunnostettiin. Rantaan kunnostettiin veneiden kohdalta ja ruovikko niitettiin. Kaadettiin kaupungin rajalta ”riukupuita” ja tehtiin niistä pilkkeitä grillikatokseen. Talkoilla tehtiin uudet veneluiskalaatat ja asetettiin ne paikoilleen.

Yhteistyö Kiteen kaupungin kanssa

Linnasaaren polttopuut ja niiden kuljetus järjestyi kaupungin kanssa tehdyn kumppanuussopimukseen kautta kyläyhdistyksen toimiessa toimijana.

Kumppanuussopimus nuorisotoimen kanssa tehtiin nuorten ja lasten liikuntakerhotoiminnasta. Kaupunki avusti palkkakuluissa, tarvikkeissa ja tilavuokrissa. Eveliina Vermonen, Katri Molarius ja Hannu Kraft toimivat ohjaajina.

Kumppanuussopimus liikuntatoimen kanssa tehtiin niin keväälle kuin syksylle. Kyläyhdistys huolehti liikuntapaikkojen kunnostamisesta ja ylläpidosta.
Urheilukenttää ympäröivälle hiihtoladulle ostettiin kaksi uutta LED -valoa, jolloin saatiin koko reitti valaistuksi.

Ketolantien alusta kaadettujen kuusien tilalle istutettiin talkoilla Kiteen kaupungin lahjoittamat Siperianpihtakuuset.

Yhteistyö koulukiinteistön omistajan kanssa

Yhteistyö koulukiinteistön omistajan Mirjan kanssa jatkui hyvänä. Mirja on vuokrannut kyläyhdistykselle tiloja niin tapahtumiin, kerhoihin, työtiloiksi ja tavaroiden varastointiin.

Työllistäminen

Lasten ja nuorten liikuntakerhoa kevät- ja osittain syyskaudelle pitämään palkattiin Eveliina Vermonen. Syksyllä kerho-ohjaajina jatkoivat Katri Molarius ja Hannu Kraft. Kerhot – isojen ja pienten- toimivat aktiivisesti tiistai-iltaisin niin kevät- kuin syyskaudella.

Leena Juvonen toimi kyläavustajana 23.1. alkaen kesäkuun alkuun ja jatkaen elokuusta aina vuoden 2018 huhtikuulle asti. Työnkuvaan kuului mm. virikekerhon pyörittäminen ja kyläläisten avustaminen.

Kiteen kaupungin työntekijä Aarne Holopainen toimi kylätalkkarina Villalan kylällä kesäkuusta aina joulukuulle. Kyläyhdistyksellä oli työnjohdollinen vastuu. Aarnen työnkuvaan kuului mm. ulkoilu-/urheilualueiden kunnostus ja kunnossapito.

Antti Palviainen aloitti työkokeilun marraskuun alussa jatkaen huhtikuun alkuun 2018. Antin pääasiallinen työnkuva on urheilualueiden talvikunnossapito.

Muuta

Valtakunnallisen yhdistysrekisterin ”siivouksen” yhteydessä Villalan Maamiesseuran toiminta lakkautettiin ja seuran tilillä olleet varat lahjoitettiin Villalan kyläyhdistykselle käytettäväksi kaikkia kyläläisiä hyödyntäviin hankkeisiin.

Kinkerit Villalan kyläkirkossa pidettiin talkoilla.

Osallistuttiin Vire -hankkeeseen. Hankkeen tarkoitus on tuoda maaseudulle, seuroille ja yhdistyksille vireyttä ja elinvoimaa.

Romunkeräys pidettiin 3.-16.7. ns. Alpon varikolla, johon kierrätysmetallia kertyi runsaasti.

Kevään käsityökurssilla koululla 22.-23.4.2017 opiskeltiin käsinvärjäystä tai vaihtoehtoisesti makrame -tekniikkaa.

”Ohjatusti jouluisia valokoristeita” -kurssi pidettiin koululla 25.-26.11.2017 koululla.

Muistamiset:
vuoden aikana syntyi kylälle yksi uusi asukas. Rotinat vietiin Jarmolle ja Hannalle
muistettiin poisnukkuneita
toivotettiin tervetulleiksi kylälle Hannu ja Jaana Kraft.

Kyläyhdistyksen nettisivujen ylläpitäjänä jatkoi Laurosen Mika.

Koulutuksia, seminaareja ja infotilaisuuksia
Anneli osallistui Kyläturvallisuuspäivään Kesälahden palotalolla 16.2. aiheena kyläturvallisuussuunnitelman teko. Pelastustiimiläisten jo aikaisemmin tekemää kyläturvallisuussuunnitelmaa päivitettiin 20.4.2017.

Mirja osallistui Puhoksessa järjestettyyn ”Kylätalo käyttöön” -ideariiheen 2.12. 2017.