ESITYSLISTA

Syysvuosikokous

Aika: Torstaina 17.11.2016 klo 18:00.

Paikka: Villalan koulu

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen, kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta

3. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

4. Esityslistan hyväksyminen

5. Hallituksen puheenjohtajan, hallituksen jäsenten sekä toiminnantarkastajien palkkioista päättäminen

6. Toimintasuunnitelman(Liite 1) ja talousarvion (Liite 2) vahvistaminen seuraavalle vuodelle

7. Hallituksen puheenjohtajan valinta

8. Hallituksen jäsenten (6) ja varajäsenten (6)valinta, erovuorossa Arja Molarius, Kyösti Vermonen, Jarmo Rahunen ja heidän varahenkilönsä Anne Koskinen, Virve Haajanen, Tero Karjalainen. Matti Päivinen ja Kati Luukkainen eivät jatka hallituksessa, heidän tilalleen valitaan uudet henkilöt.
Villalan Jätevesiosuuskunnan kokouksissa edustajana jatkanee Vesa Hirvonen.

9. Toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan valinta

10. Tilinkäyttöoikeus: Yhdistyksen sääntöjen §9 mukaan yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa yhdessä.

11. Kokouskutsujen ilmoituslehden valinta

Ilmoitusasiat: Vuokrat pidetään ennallaan. Vesi- ja jätevesimaksut laskutetaan kulutuksen mukaan vuosittain tammikuussa. Vesimittarit nyt kummassakin asunnossa omat. Jäsenmaksuja ei peritä

12. Muut esille tulevat asiat.
Uuden hallituksen järjestäytymiskokous to 12.01.2017 Klo18:00 Villalan koululla.

13. Kokouksen päättäminen