Yleinen kutsu Villalan kyläkoulun entisille oppilaille perheineen, entisten ja nykyisten oppilaiden vanhemmille, kaikille entisille henkilökuntaan kuuluneille(mukaan lukien kouluavustajat ja talonmiehet), yhteistyötahoille ja kaikille kyläläisille.

KutsuKylakoulu2015