"Kokouksessa päätettiin ostaa koululle omituinen tila N 22 samasta kylästä, ja määrättiin Esimies Johan Suomalainen ja Wara Esimies Paavo Silvennoinen 2000 markan kauppasummalla ostamaan sanottu kontu, jos ei vähemmällä saaha"

Kesälahden kuntakokous oli kolmannella yrittämällä antanut määräyksen "Villalan ylhäisemmän miesopettajan johtaman kansakoulun" perustamisesta 24. maaliskuuta vuonna 1900.

Alun lainaus on ensimmäisestä johtokunnan kokouksesta tehdystä pöytäkirjasta. Koulutilaksi hankittiin Porrila-niminen tila läheltä Kerimäen rajaa kylän länsilaidalta. Heti kansalaissodan jälkeen vuonna 1918 koulu siirtyi kylän keskelle kunnan omistukseen siirtyneelle Mäntylän tilalle. Siinä ahkeroitiin aina vuoteen 1952, jolloin valmistui uusi koulurakennus aivan entisen naapuriin. Koulun ympäristön kehittäminen sai vielä odottaa 30 vuotta.

80- ja 90-lukujen aikana on väljä koulun lähialue kehittynyt nykyiseen mallikkaaseen kuntoonsa. Kunta on kyllä osallistunut touhuun myötämielellä ja materiaaliavulla, mutta varsinainen työ on tehty koko kylän talkoovoimin. Kun Purujärven koulu kunnan eteläpäähän perustettiin 1904 Kesälahden kolmanneksi kouluksi, on tilanne aivan sama kuin tänä päivänä: kaksi kyläkoulua, Villala ja Purujärvi, sekä kirkonkylän koulu.

Parhaastaan kouluja oli Kesälahdella 12 kappaletta! Yli satavuotisen toimintansa aikana on koulu, jos koko maakin, nähnyt monenmoista taistoa. Mutta molemmat ovat säilyneet. Lähes kaikki tuntuu koulussa tuona aikana muuttuneen. Toisaalta tehtävä on säilynyt samana: Villalan koulu pyrkii edelleen antamaan koulupiirinsä lapsille turvallisessa ympäristössään parhaat mahdolliset tiedon, taidon ja sosiaali-sen kanssakäymisen eväät tulevaisuutta varten.