PÖYTÄKIRJA

Villalan kyläyhdistys ry

Anneli Makkonen

Hirvolanvaarantie 1

58350 Villala

 

VUOSIKOKOUS

Aika 26.3.2015  klo 18.30-19.35

Paikka Villalan koulu

Läsnä

Anneli Makkonen, puheenjohtaja

Anne Koskinen, sihteeri

Arja Rask

Mirja Hartikainen

Matti Karjalainen

Alpo Niiranen

Esa Suomalainen

 

Hallituksenjäseninä

Vesa Hirvonen

Kyösti Vermonen

Jarmo Rahunen

Jarmo Molarius (vara)

 

1

Kokouksen avaaminen

Anneli Makkonen avasi kokouksen. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouskutsu nähtävillä Puruvesilehdessä ja ilmoitustauluilla.

2

Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Anneli Makkonen ja sihteeriksi Anne Koskinen. Pöytäkirjantarkastajiksi ja samalla ääntenlaskijoiksi valittiin Vesa Hirvonen ja Jarmo Rahunen.

3

Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

4

Toimintakertomus 2014

Anneli luki vuoden 2014 toimintakertomuksen. Hyväksyttin esitetyssä muodossa.

5

Vuoden 2014 tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto

Läsnäolijoilla oli mahdollisuus tutustua tilinpäätökseen. Anneli luki toiminnantarkastajien lausunnon ja esitti, että hallitukselle myönnetään vuoden  2014 osalta tili- ja vastuuvapaus. Hyväksyttiin esitetyssä muodossa.

6

Villalan kyläkoulun osto

Vilkkaan keskustelun jälkeen päätettiin seuraavaa:

Hallitukselle myönnettiin hallituksen esityksen mukaisesti valtuudet päättää Villalan kyläkoulun ostamisesta tai ostamatta jättämisestä. Sekä tarjouksen tekemisestä tai tekemättä jättämisestä saatuaan riittävät lisäselvitykset. Tarjoushinta saa kuitenkin olla korkeintaan edellisen tarjouksen suuruinen.

7

Muut esille tulevat asiat

Keskusteltiin kesäasukkaille tarkoitetun talousjätekatoksen käytöstä ja kunnossapidosta. Jatketaan entisellään.

8

Kokouksen päättäminen

Päätettiin kokous klo 19.35.

__________________                ___________________

Anneli Makkonen,                     Anne Koskinen

puheenjohtaja                          sihteeri

Pöytäkirjan tarkastajat:

__________________                ___________________

Vesa Hirvonen                          Jarmo Rahunen